KONSULTACJE SPOŁECZNE W sprawach ważnych dla społeczeństwa i przedsiębiorców

PYTAMY O TO, CO WAŻNE

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk i propozycji.

Badania dają nam wszystkim szansę wypowiedzenia się na określone tematy, a po opublikowaniu raportu skonfrontowania tych opinii z innymi. 

Badania mają chcarakter niekomercyjny. Wykonywane są bezpłatnie. Wszystkie opinie w nim wyrażane mają charakter dobrowolny.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Badania realizowane są wspólnie z: 

Konsultujemy. Badania i konsultacje społeczne. 

http://konsultujemy.com/ 

Wspracie merytoryczne akcji: 

Fundacja na Rzecz Wspracia Innowacji w JST

http://innowacyjnejst.pl/ 

Dostawca platformy konsultacjejst.pl

Euro Innowacje Software sp. z o.o.

http://jstonline.pl/