POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach fanpage’a Euro Innowacje Software na portalu Facebook

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage’a Innowacyjne JST.

1.Administrator Danych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Innowacje Software sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000768425, posiadającą NIP 7831796471,REGON 382404187, kapitał zakładowy 116 500,00 zł. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontktować się drogą e-mail: [email protected]

2.Kategorie osób, których dane sa przetwarzane

W związku z prowadzeniem przez nas fanpage’a przetwarzamy dane osobowe osób, które odwiedzają nasz fanpage, dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, publikują komentarze pod naszymi postami oraz przesyłają prywatne wiadomości.

3.Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe osób wskazanych w pkt. 3 w następujących celach:

• prowadzenia naszego fanpage na portalu Facebook na warunkach i zasadach określonych przez Facebook oraz informowania za jego pośrednictwem o naszych działaniach, wydarzeniach oraz promowaniu naszych usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na promowanie własnej działalności., 

• udzielania informacji, odpowiadania na zadawane pytania, udzielania odpowiedzi na zgłaszane reklamacje. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszych uzasadnionych celów jakim jest komunikacja z osobami w w/w zakresach.

• analizy funkcjonowania i sposobu korzystania z fanpage’a przez użytkownika, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie i jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

• organizacji i przeprowadzenia konkursów, wydawania nagród. Podstawą do przetwarzania danych jest wówczas udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4.Wycofanie zgody

Informujemy, że w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.Kategorie danych

Administrator danych w związku z celami i podstawami przetwarzania danych określonych w pkt. 4 będzie przetwarzał w szczególności dane identyfikacyjne takie jak Imię i Nazwisko, dane opublikowane przez Państwa na Facebooku. Dodatkowo Facebook udostępnia dane dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów – są to dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz fanpage’a.

6.Odbiorcy danych

Informujemy, że Administrator udostępnia dane właścicielowi portalu Facebook zgodnie z zasadami dotyczącymi danych określonych przez Facebook. Z zasadami możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.facebook.com/about.privacy

Ponadto dane mogą zostać udostępnione także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa.

7.Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak z uwagi na funkcjonalność Facebook jest nieodłączne przy podejmowaniu czynności związanych z subskrypcją, dodawaniem komentarzy lub wysyłanie wiadomości. 

8.Przekazanie danych do Państwa trzeciego

Administrator nie planuje przekazywania danych do państw trzecich. Jednak z uwagi na specyfikę działania Facebook’a możliwy jest transfer Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą takie działania są stosowane przez Facebook klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., tzw. Privacy Shield. 

9.Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych jest związany z celem i podstawą prawną przetwarzania, w związku z tym:

• Państwa dane które są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes prawny administratora będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania,

• dane statystyczne przetwarzane są przez okres 2 lat,

• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

10.Prawa osób, których dane sa przetwarzane

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa macie Państwo prawo także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.